Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Khuôn mẫu đúc 2 nữa

Bước 1 Quy Trình Đúc Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời khâu đầu tiên

  • Tạo hình khuôn đúc 2 nữa chân bàn ăn hình trên
  • Dùng hòm khuôn sắt để tạo khuôn đúc cho cát vào hòm sắt để nhấn mẫu tạo hình ( hình dưới )
  • Cho cát tinh vào trước sau đó tới cát thô hơn để làm cứng khuôn
  • Sau đó dậm khuôn cho cát với khuôn tạo hình sản phẩm

Hồm khuôn sắt có định cát với khuôn đúc

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Lấp cát vào hòm khuôn

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Làm phẵng bề mặt cát

Bước 2 Quy Trình Đúc Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời khâu giữa

  • Sau khi tạo được 1 nửa khuôn bên chân bàn gang đúc hay nhôm đúc thì tao sẽ tạo tiếp 1 nửa khuôn bàn ăn còn lại
  • Phủ bột chống dính khuôn vào để khuôn cát và mẫu ko dính nhau
  • Ghép 2 khuôn 1/2 vào thành 1 đê ra sản phẩm y như mẫu đúc
  • Cho cát tinh xong tới cát thô vào hòm khuôn sắt sau đó dậm khuôn như bước 1 làm 
  • Sau đó tạo rảnh và lổ cho kim loại nhôm nóng chảy vào hòm khuôn cát

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Tiếp với khuôn 1/2 còn lại

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Cho cát nhiễn vào khuôn

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Dùng hòm khuôn cát đóng lại tạo hình

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Làm lổ rót kim loại vào mẫu chân bàn ăn

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Dậm cứng khuôn chân bàn ăn

Bước 3 Quy Trình Đúc Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời khâu cuối cùng

- Sau khi đã có 2 nửa khuôn đúc tạo hình bước tiếp theo là lấy khuôn mẫu đúc ra khỏi hòm khuôn cát 

- Sau khi lấy mẫu đúc ra khỏi khuôn cát sẽ khép 2 hòm khuôn cát lại với nhau để thành sản phẩm chân bàn ăn

- Tiếp theo đê tránh khuôn bị sì nhôm thoát ra ngoài ta gia cố bằng cảo C lại giúp khuôn khít kín

- Sau đó rót nhôm nóng chảy vào lổ rảnh đã tạo và chờ đợi 15-20p cho nhôm nguội rồi ta có thể mở hòm khuôn cát ra và lấy sản phẩm 

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Tạo 2 nửa khuôn và phân khuôn 1/2

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Tạo rảnh cho nhôm nóng chảy vào

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Lấy khuôn mẫu ra khỏi hòm khuôn cát

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Mẫu đã lấy ra và tạo hình sản phảm trên cát đúc

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài TrờiQuy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Sau khi lấy mẫu ra còn lại hình sp in lên cát

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Ghép 2 hòm khuôn cát lại để rót kim loại tạo hình chân bàn ăn

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Sau khi đã ghép khuôn

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Tạo lổ rót cho kim loại nhôm nóng chảy vào

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Lò Nhôm Nóng chảy

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Rót vào hòm khuôn đã tạo hình trên cát

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

20p mở hòm khuôn cát ra để lấy sản phẩm

Quy trình Sản Xuất Chân Bàn Ăn Cafe Nhôm Đúc Gang Đúc Sử Dụng Ngoài Trời

Sản phẩm chân bàn ăn nhôm đúc cực đẹp với hoa văn liền lạc để làm được ko đơn giản như chúng ta nhìn thấy tất
 cả phải đồi hỏi kỹ thuật và tay nghề khuôn mẫu và vật liệu tốt.v.v.và tất cả các khâu đều phải hoàn hảo mới cho ra được sản phẩm đẹp mắt chỉ cần 1 sai lầm nhỏ củng có thể phải trả giá.

Cám ơn quý khách đã xem tin 

Đăng ký kênh để có được nhiều video hơn 

Đúc mỹ nghệ youtube

Tin Tức Liên Quan