Mặt Bàn Cafe - Mặt Bàn Đá - Mặt Bàn Gỗ - Mặt Bàn Sắt - Mặt Bàn Nhôm Đúc

Mặt Bàn Cafe - Mặt Bàn Đá - Mặt Bàn Gỗ - Mặt Bàn Sắt - Mặt Bàn Nhôm Đúc các loại viền đồng viền nhôm đúc viền sắt bảo vệ

Sử dụng các loại chân bàn - chân bàn gang đúc - chân bàn nhôm đúc - chân bàn sắt - chân bàn gỗ - chân bàn đá

Phòng Kinh Doanh: 0939223802