Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

chân bàn gang đúc 4 chân như thế nào là chuẩn đẹp và chính xác | Hướng dẫn cách lắp ráp 

Bước 1 : gắn tán 14mm vào cây ren thép đen ( ren thép đen 14mm tốt hơn ren sắt xi hàng thị trường nhiều đừng thấy nó xấu mà nghỉ nó dõm,và sử dụng ren nhỏ 8mm rất yếu , Ren đen hàng đặt sx rất bền )

Bước 2 : gắn ren đen 14 đã có tán vào cánh bàn 4 nhánh ( cánh bàn dùng để đở mặt bàn và gắn các loại mặt bàn nặng nhẹ gỗ đá sắt...) sử dụng con tán 14mm siết chặc phần dưới cánh ( xem hình dưới)

Bước 3 : lấy thân trụ bàn đúc gắn vào phần cánh bàn ở bước 2 

Bươc 4 : lấy đế 4 chân gang đúc gắn vào phần thân trụ bàn (xem hình dưới )

Bước 5 : canh 4 nhánh cánh bàn với 4 chân gang đúc phải song song nhau để giúp bàn đẹp hơn và gắn mặt bàn vuông dể dàng hơn và đẹp mắt

Bước 6 : dùng lông đền bỏ vào trước sau đó gắn con tán 14mm vào sau siết cứng 1 con trước sau đó tới con tán 14 thứ 2 siết chặc lại bằng khoá 22mm hay có điều kiện súng bắn hơi hay điện siết chặc tán ( con tán thứ 2 giúp bàn cứng cáp hơn )

Bước 7 : sau khi gắp xong kiểm tra lại độ cứng cáp xem coi có lung lây ko? và kiểm tra độ song song của 4 nhánh bàn và chân bàn.

Chân bàn gang đúc 4 chân được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22 | Xem hình ảnh cách Làm

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Chân bàn 4 chân gang đúc được Lắp con tán 14mm vào ren thép đen 14mm

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Lắp cánh bàn 4 nhánh vào ren thép đen 14mm Sau đó siết chặc tán 14

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Chân bàn gang đúc 4 chân được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22 | Gắn trụ bàn đúc vào 4 nhánh cánh bàn 

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Chân bàn gang đúc 4 chân được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22 | Lắp 4 chân gang đúc vào trụ thân bàn

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Canh song song chân bàn với 4 nhánh cánh bàn

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Gắn lông đền vào trước sau đó tới con tán 14mm vào,tiếp đến gắn thêm 1 con tán nửa rồi siết chặc

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Cao su tăng đơ giúp chống trầy sàn 

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Dùng súng bắn hay khoá 22mm siết chặc con tán 14mm

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

sử dụng khoa 22 siết chặc tán 14mm

Chân bàn 4 chân gang đúc được lắp ráp như thế nào với 1 chiếc khoá 22

Chân bàn gang đúc sau khi đã gắn xong

Tin Tức Liên Quan