Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác Nhanh Đẹp

Mẫu đúc Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác

Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác và rót gang nóng chảy vào

Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác Nhanh Đẹp

Vì video gần như mô tả hết công đoạn 

B1 : Cho khuôn mẫu xuồng nền cát để tạo hình

- Dùng bột chống thấm để chánh dính đất vào khuôn mẫu

Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác Nhanh Đẹp

B2 : Lấy mẫu khuôn ra khổi nền cát 

- Cách lấy động mẫu xung quanh để cho có độ rơ rồi láy mẫu ra khỏi cát

- úc này khuôn mẫu đã tạo hình được sản trên nền cát như hình khuôn hình trên

Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác Nhanh Đẹp

B3 : Đậy hồm Khuôn phần còn lại vào sau khi đã tạo rảnh cho gang nóng chảy vào hình trên

Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác Nhanh Đẹp

B4 : lắp cát xung quanh hòm khuôn và láy chốt định vị ra và dằn tạ nặng để dằn khuôn ko bị nổi lên

Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác Nhanh Đẹp

B5: Rót kim loại gang nóng chảy vào khuôn cát đã tạo hình sản phẩm cần đúc

Cách Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác Nhanh Đẹp

Sẩn phẩm Làm Khuôn Cát Đúc Chân Bàn Gang Đúc Đế Lục Giác 

Tin Tức Liên Quan