- Cách Lắp Chân Bàn Gang Đúc Đế Tròn Thật Dể Và Nhanh Với 9 Bước Sau​

B1 : Gắn Con Tán 14 vào đầu ren phụ kiện của chân bàn gang đúc đi kèm

- Tán 14 vặn vào đầu ren bàn vừa đủ vào sâu 20mm là ngưng để khi lắp cánh vào là vừa bằng như hình dưới

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

B2 : Gắn Cánh 4 nhánh bàn vào ren vừa gắn con tán 14 hình trên

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

B3 : Gắn con tán 14 vào đầu cánh bàn như hình trên

B4 : Siết chặc con tán 14 lại với cánh bàn cho thật trặc

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

B5 : Gắn Trụ bàn (ống Sắt,hay trụ đúc)vào phần 4 cánh nhánh bàn như hình dưới

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

B6 : Lắp Đế Bàn Vào Phần Trụ Bàn ( ống sắt , hay trụ đúc )

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

B7 : Gắn con long đền vào và con tán 14 vào phần ren sắt

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

B8 : Dùng khoá 21 để khoá cứng lại con tán 14 cho bàn cứng và chắc

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

B9 : Lắp cao su tăng đơ vào chân đế bàn gồm 6 con dùng để chống trầy sàn và chống nghiên khi nền ko phẳng

Chỉ Với 2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được 

2p30s Để Lắp Xong Chân Bàn Gang Đúc Thật Dể Ai Củng Làm Được

Link chân bàn gang đúc gía rẻ : các loại chân bàn gang đúc giá rẻ

Đã lắp xong chân bàn gang đúc chỉ với 2p30s rất nhanh và dể ai củng làm được chỉ cần có khoá 21 mua bất cứ ở đâu củng có hoặc đúc mỹ nghệ có kèm theo khi quý khách mau số lượng nhiều.

Cám ơn quý khách đã xem tin

Tin Tức Liên Quan